Overslaan en naar de inhoud gaan
Andere informatie en diensten van de overheid: logo Belgium .BE

Het forum had tot doel de bijdrage van het maatschappelijk middenveld over het thema "rechtvaardige transitie" te verzamelen en te analyseren. Dit is in drie fasen gebeurd 
 

In overeenstemming met de richtlijnen voor een rechtvaardige transitie van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) was het bevorderen van de sociale dialoog belangrijk om een rechtvaardig transitiebeleid te kunnen implementeren. Bijgevolg lag de focus tijdens de Staten-Generaal op het raadplegen en betrekken van het maatschappelijk middenveld bij de voorbereiding van de conferentie.

In een eerste fase van de werkzaamheden van het Forum, eind 2022, werd er een vragenlijst verstuurd naar 125 organisaties (vakbondscentrales, overkoepelende werkgeversorganisaties, Noord-Zuidorganisaties, milieubeschermingsorganisaties, organisaties voor armoedebestrijding). Daarin werd gepeild naar de bekommernissen, wensen, ideeën en ervaringen van een breed vertegenwoordigd maatschappelijk middenveld met betrekking tot de uitdagingen waarmee België wordt geconfronteerd in het kader van een rechtvaardige transitie.

Er werden prioriteiten vastgesteld die in lijn liggen met vier fundamentele menselijke behoeften: voedsel en landbouw, huisvesting, gezondheidszorg en mobiliteit.

In maart 2023 werden gedurende twee dagen rondetafelgesprekken georganiseerd over deze grote thema's. Elk thema werd geanalyseerd in het licht van horizontale kwesties: werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, financiering en investeringen, hulpbronnen en energie, gender, armoedebestrijding en internationale solidariteit. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld werden uitgenodigd om deel te nemen aan een debat over elk van deze prioritaire vraagstukken.

Dankzij deze memoranda en samenwerkingsdagen kon het maatschappelijk middenveld aanbevelingen opstellen over hoe we in 2050 in een duurzame samenleving kunnen leven met respect voor het recht op voedsel, mobiliteit, huisvesting en toegang tot gezondheidszorg.

Publicaties