Skip to main content
Andere informatie en diensten van de overheid: logo Belgium .BE

Het forum had tot doel de bijdrage van het maatschappelijk middenveld over het thema "rechtvaardige transitie" te verzamelen en te analyseren. Dit is in drie fasen gebeurd 
 

In overeenstemming met de richtlijnen voor een rechtvaardige transitie van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) was het bevorderen van de sociale dialoog belangrijk om een rechtvaardig transitiebeleid te kunnen implementeren. Bijgevolg lag de focus tijdens de Staten-Generaal op het raadplegen en betrekken van het maatschappelijk middenveld bij de voorbereiding van de conferentie.

In een eerste fase van de werkzaamheden van het Forum, eind 2022, werd er een vragenlijst verstuurd naar 125 organisaties (vakbondscentrales, overkoepelende werkgeversorganisaties, Noord-Zuidorganisaties, milieubeschermingsorganisaties, organisaties voor armoedebestrijding). Daarin werd gepeild naar de bekommernissen, wensen, ideeën en ervaringen van een breed vertegenwoordigd maatschappelijk middenveld met betrekking tot de uitdagingen waarmee België wordt geconfronteerd in het kader van een rechtvaardige transitie.

Er werden prioriteiten vastgesteld die in lijn liggen met vier fundamentele menselijke behoeften: voedsel en landbouw, huisvesting, gezondheidszorg en mobiliteit.

In March 2023, round-table discussions on these major issues took place over two days. Each theme was analysed in terms of specific governance levers: employment, education and training, financing and investment, resources and energy, gender, poverty reduction and international solidarity. Organised civil society organisation were therefore invited to take part in a discussion on each of these priority issues. 
These memorandums and collaborative working days enabled organised civil society to write recommendations for achieving a sustainable society in 2050 while respecting the right to food, mobility, housing and access to healthcare.