Overslaan en naar de inhoud gaan
Andere informatie en diensten van de overheid: logo Belgium .BE
Beeld conferentie
31-01-2024

Na de Conferentie voor een Rechtvaardige Transitie in België organiseert het Belgische voorzitterschap een Europese conferentie over rechtvaardige transitie, gecoördineerd door de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi. In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie is de rechtvaardige transitie immers een prioriteit voor de Raad Milieu.           

Ter voorbereiding daarvan heeft België het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) om een verkennend advies gevraagd: "Welke maatregelen moet de EU treffen om een meer omvattend beleidskader voor een rechtvaardige transitie tot stand te brengen, waarmee het tegen 2050 de doelstelling van een koolstofneutrale, ecologisch duurzame, gifvrije en volledig circulaire samenleving en economie kan bereiken?". Het volledige advies kun je hier raadplegen.

Dit advies werd voorgesteld in een werkvergadering over de rechtvaardige transitie tijdens de informele bijeenkomst van de milieuministers op 15 januari. Nadat het advies werd voorgesteld, werden er rondetafelgesprekken gevoerd. 

Deze tweedaagse conferentie heeft als doel de lidstaten, het maatschappelijk middenveld en de Europese instellingen samen te brengen om de grote lijnen van een beleidskader voor een toekomstbestendige rechtvaardige transitie te bespreken.

De directeur van het prioritaire actieprogramma voor rechtvaardige transities van de IAO, Moustapha Kamal Gueye, en de executive director van het Europees Milieuagentschap, Leena Ylä-Mononen, zullen programma-speeches houden tijdens de openingszitting. Daarnaast zal de uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, Maroš Šefčovič, de deelnemers toespreken. Vervolgens zal het EESC-advies over governance worden voorgesteld.

Het programma omvat ook twee sessies in kleine groepjes. In de eerste sessie ligt de focus op armoedebestrijding en in de tweede op de omschakeling van de industriesector, op de presentatie van een OSE-studie waarin de sociale dimensie van de Green Deal wordt beoordeeld en op de debatten over mogelijke conclusies van de Raad over de rechtvaardige transitie. 

De ideeën en conclusies van de Europese conferentie zullen officieel worden voorgesteld tijdens de Raad Milieu op 25 maart. 

Tijdens de Raad Milieu van 17 juni 2024 beoogt het Belgische voorzitterschap de conclusies van de Raad aan te nemen over verschillende onderwerpen, waaronder de rechtvaardige transitie.

Het volledige programma is hieronder beschikbaar.

Praktische informatie

 • Datum: 4 en 5 maart 2024
 • Locatie: Egmontpaleis

Programma van de conferentie

4 maart 2024

Matin - Segment de haut niveau (09:30 - 12:30)

Voormiddag – segment op hoog niveau (09.30 – 12.30 u.)

 • Welkomstwoord door min. Zakia Khattabi

  Federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

 • Toespraak van dhr. Moustapha Kamal Gueye 

  Directeur van het prioritair actieprogramma voor rechtvaardige transities, Internationale Arbeidsorganisatie

 • Toespraak van mevr. Leena Ylä-Mononen 

  Executive Director van het Europees Milieuagentschap 

 • Presentatie van het EESC-advies over governance
 • Rondetafelgesprek
 • Slotopmerkingen van Maroš Šefčovič (EVP) en min. Zakia Khattabi

Lunch en netwerkmoment (12.30 – 14.00 u.)

Namiddag – sessies in kleine groepen (14.00 – 17.30 u.)

 • Workshop #1: armoedebestrijding
 • Workshop #2: omschakeling van de industrie

Drink en netwerkmoment (17.30 – 19.30 u.)

5 maart 2024

Voormiddag – plenair debat (09.30 – 12.30 u.)

 • Welkomstwoord door min. Zakia Khattabi

  Federaal minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

 • Samenvatting van de eerste dag 
 • Presentatie van de studie: Europese Green Deal en het "Leave No One Behind"-principe: stand van zaken, lacunes en toekomstige acties

  Europees Sociaal Observatorium (OSE)

Lunch en netwerkmoment (12.30 – 13.30 u.)

Namiddag – plenair debat (13.30 – 17.00 u.)

 • Debat over EU Green Deal 2.0 
 • Gedachtewisseling over de conclusies van de Raad inzake rechtvaardige transitie

Inschrijven kan alleen op uitnodiging. Gelieve een e-mail te sturen naar just.transition@khattabi.fed.be indien je wenst deel te nemen aan het evenement.